Rajzold meg Te az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kabalafiguráját! – Rajzpályázat gyerekeknek

Rajzold meg Te az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kabalafiguráját! – Gyermekrajz pályázat

Részvételi feltételek
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár arculatának fontos része egy olyan figura, mely megszemélyesíti az adott intézményt, mely emberközelivé, szerethetővé teszi azt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénztár – a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft. közreműködésével – pályázatot hirdet az egészségbiztosítót megformáló kabalafigura megtervezésére, általános iskolások számára. Az OEP Gyermekrajz-pályázata a kreatív és alkotni vágyó gyerekeknek ad teret, hogy megmutathassák, számukra milyen figura személyesíti meg azt az intézményt, amely egészségüket és biztonságukat szolgálja a mindennapokban.

A pályázat témája: Rajzold meg Te az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kabalafiguráját, amely megszemélyesíti azt az intézményt, ami mindennapi egészségedet és biztonságodat szolgálja.


A pályaművek elkészítése


A rajzpályázatra A/3-as vagy A/4-es méretű, fekvő vagy álló rajzlapokon megvalósított művek nevezhetők. Az elkészítés technikája szabadon választható (pl.: vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika stb.). A rajzpályázatra egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat.


Kik pályázhatnak?


A pályázaton részt vehet minden, Magyarországon tartósan letelepedett 6 éven felüli, de 14 éven aluli természetes személy, kivéve:
A Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft. és az OEP (a továbbiakban • együtt: „Szervezők”) tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, megbízottjainak a Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
• A pályázat előkészítésében és lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, megbízottjainak a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
• Akit a Szervezők a játékból jelen szabályzat megsértése miatt kizárt

Korosztályok


A pályázatra két korosztályban lehet nevezni:
• 6-10 éves
• 10-14 éves


Egyéb feltételek


• 6-14 éves korig minden természetes személy érvényesen pályázhat.
• A pályázatra egyénileg lehet nevezni.
• Lakóhely tekintetében a pályázókkal szemben nincs kikötés.
• Pályázni szakmai képzettségtől függetlenül a szerzői jogok értelmében saját művel bárkinek lehet.
• Egy gyermek csak egy alkotással pályázhat!


Pályázat beadásának feltételei


Pályamű:
• A pályaműveket postai úton várjuk a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft. 1035 Budapest, Miklós tér 1. címre, legkésőbb 2012. november 2. napjáig.
• Kérjük, a borítékra írják rá: OEP – gyermekrajz pályázat
• A pályaműveket kizárólag abban az esetben tudjuk befogadni, ha a borítékban mellékelik a helyesen kitöltött és mindkét szülő által aláírt jelentkezési lapot.
• Kérjük, hogy a rajzpapírokat ne ragasszák fel semmire, lezárt borítékban adják postára! Az iskolák az összegyűjtött rajzokat egyben is beküldhetik. Kérjük, minden egyes rajzhoz csatolják a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot!


Jelentkezési lap


A jelentkezési lap letölthető az Országos Egészségbiztosítási Pénzár weboldaláról az alábbi linken:
http://www.oep.hu/gyermekrajz_palyazat

A pályázat díjazása

Fődíj
• A 2012 decemberében induló „Neveld egészségesen!” elnevezésű WEB2-es alkalmazás főszereplő figurája lesz a 10-14 éves korosztályban kiválasztott nyertes pályamű. A győztesként kihirdetett OEP figurát az internetező fiatalok játékos formában gondozhatják, nevelhetik a prevenció, az egészséges életmód és táplálkozás jegyében.
• A legjobb alkotásokat mindkét korosztályban egy 30.000 Ft értékű rajztáborral és egy 20.000 Ft értékű
könyvcsomaggal díjazzuk.
• A nyertes pályaművek az OEP általános és középiskolások számára készülő nyomdai kiadványain és ajándéktárgyain kerülnek feltüntetésre.

2. helyezett
A 2. helyezett alkotásokat mindkét korosztályban egy 10.000 Ft értékű könyvcsomaggal és egy 24 db-os
ceruzakészlettel jutalmazzuk.

3. helyezett
A 3. helyezett alkotásokat mindkét korosztályban egy 5.000 Ft értékű könyvcsomaggal és egy ceruzakészlettel
jutalmazzuk.


1-10. helyezett: Az első 10 helyezést elért pályázókat mindkét korosztályban a saját rajzával díszített, egyedi bögrével
jutalmazzuk.


Zsűritagok
A gyermekrajz pályázat fővédnöke és a zsűri elnöke: Dr. Szócska Miklós, egészségügyért felelős államtitkár.
• M. Tóth Géza, Balázs Béla-díjas animációs rendező, producer, animátor, vizuális kommunikációs tervezőművész
• Szántói Krisztián, gyermekkönyv illusztrátor
• Dr. Sélleiné Márki Mária, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója

Zsűrizés folyamata: A pályamunkákat a fentiekben szereplő szakmai zsűri egy lépcsőben bírálja el.

Szerzői és felhasználói jogok


A pályázat benyújtója, a jelentkezési lap aláírásával tudomásul veszi, hogy az általa létrehozott pályamű vagyoni jogai, a Szervezők részére történő átadás napjától a Szervezőket illetik meg. A pályázat benyújtója tudomásul veszi továbbá, hogy az általa a jelen pályázat során létrehozott mindazon szellemi alkotást, amelyek tekintetében a vagyoni jogok a mindenkor hatályos jogszabályok alapján nem átruházhatók, a Szervezők területi és időbeli korlátozás nélkül szabadon és valamennyi jelenleg ismert felhasználási módon, kizárólagosan jogosultak felhasználni, arra harmadik személynek további felhasználási
engedélyt adni.


A pályázat benyújtója a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a beadott pályázati munkákat, a pályázat és saját maguk promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi és időbeli korlátozás nélkül, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között a pályázó nevének feltüntetésével nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. kiállításon), könyv alakban, illetve elketronikus formában többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja.


Beküldési határidő: 2012. november 2. (péntek)
A határidő lejárta után elküldött pályázatokat a zsűri nem veszi figyelembe.


Eredményhirdetés: 2012. november 9. (péntek)


A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük. A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza.


További információk
Részletes tájékoztatás a +3620 459 9626-os telefonszámon vagy a dora.nyilas@youngandpartners.hu
e-mail címen kérhető.

Vélemény, hozzászólás?