Egy különleges fejlesztési módszer: jobb agyféltekés rajzolás gyerekeknek

Sok anyuka figyeli izgatottan, hogy gyermeke vajon jobb vagy bal kézzel rajzolja első kis remekműveit. Emellett viszont azzal is érdemes foglalkozni, hogy alkotás közben a jobb vagy a bal agyféltekéjét használja-e, ez ugyanis ugyanolyan lényeges lehet.

A jobb agyféltekés rajzolás lényege

Agyunk alapvetően kétféle gondolkodásmódot használ: a bal agyféltekéhez kapcsolódik a racionális, tudományos, elemző gondolkodás, a jobbhoz pedig a művészi, kreatív, vizuális és intuitív folyamatok. Azok az emberek, akik jól tudnak rajzolni, a jobb agyféltekéjüket használják inkább, míg a göcsörtös vonalakkal küszködő "antiművészek" nem tudnak átváltani bal agyféltekés gondolkodásukról a jobbra, így nem is tudnak nagyokat alkotni.

Betty Edwards kaliforniai művész, rajztanár diákjai megfigyelése után rájött, hogy ez a kétféle embertípus teljesen másképpen látja a lerajzolandó tárgyakat, viszont az agyféltekék közti váltás segítségével az is képes valósághűen rajzolni, akinek nincs veleszületett érzéke hozzá. Nyilvánvaló, hogy a tehetséget nem lehet megtanítani, de igen látványos fejlődést lehet elérni a jobb agyféltekés rajzolás megtanulása során. Az ugyanis nemcsak rajzolni, hanem inkább látni tanít, a bal agyféltekés gondolkodás háttérbe szorításával és a jobb félteke működésének aktiválásával.

A jobb agyféltekés rajzolás az érzelmeinkre is hat

A jobb agyfélteke gyakoribb használatával nem csak a rajzolásban lehetünk sikeresebbek. Ahogy másképp kezdjük látni a világot, úgy másképpen is kezdjük megismerni, és esetleg képesek is leszünk elfogadni a látottakat, és így nagyobb harmóniában élni. Ebben az is segít, hogy a jobb agyfélteke "aktiválásakor" egy sor rejtett érzelmünk kerül előtérbe, amiket racionálisan gondolkodva nevetségesnek vagy feleslegesnek éreztünk. Ezért történhet meg az, hogy sok kurzuson hallhatunk sírást, káromkodást vagy akár egy dühroham hangjait is, ahogy a gátlások és az eltemetett feszültségek oldódnak. Emiatt a jobb agyféltekés rajzolás segíthet enyhíteni a szorongáson, rég elfeledett érzelmek visszaidézésében – például az édesanya vagy az illető saját arca rajzolásakor -, de növelheti az önbizalmat és a kreativitást is.

Mi történik egy gyermekeknek szóló kurzuson?

10-15 éves korukra a gyerekek is küzdhetnek gátlásokkal, többek között a rajzfejlődés terén. Nekik ajánlott egy gyerekeknek szóló kurzus elvégzése, ahol kibontakozhat a tehetségük, a kreativitásuk, és fejlődhet az önbizalmuk. A tanfolyamokon minden gyerkőc a saját életkorának megfelelő feladatokat kap, és elég időt is ahhoz, hogy a saját ritmusában teljesítse azokat. Alapvetően a gyermekkurzus nem tér el a felnőttekétől, de lassabban haladnak, és játékosan oldják meg a feladatokat. Az agyféltekék közti kapcsolat erősítését képességfejlesztő, könnyű tornagyakorlatokkal segítik, melyek a stresszmentes tanulásban is segítenek. Ezáltal a gyerekek az iskolai feladatok megoldásában is bátrabbá válhatnak, és szorongásuk, kisebbrendűségi érzésük is oldódhat.

A pszichológus véleménye

Dr. Vass Zoltán rajzelemzési szakértő, pszichológus és a rajztesztek kutatója úgy véli: "A rajzolás egyszerre játék és a világ megértésének egy különleges módja. A gyermek ugyanis lerajzolja, amit nem ért a világban (vagy önmagában), és eközben tisztázza, rendezi magában érzéseit, gondolatait. A rajzzal együtt természetesen a gyermek személyisége is kivetül a papírra, ami a szakember – például a pszichológus, pszichiáter – számára nagyon beszédes.
Eközben a féltekék mindig együttműködnek, és mindkettő egyszerre aktiválódik. Egyes funkciókat eltérő mértékben reprezentál a a bal és a jobb félteke, aktivitási mintázatuk az egyes tevékenységek során más és más. A rajzolás a gyermekeket jobban bevonhatja érzelmileg, mint a felnőttet, ami természetesen a féltekék aktivitási mintázatát is befolyásolhatja. Ezzel együtt a jobb agyféltekés rajzolási módszernél kevésbé hangsúlyoznám a ‘jobb agyféltekés’ kifejezést, mert ez inkább a marketinghez tartozik, és  félrevezető lehet. A módszer lényegének sokkal inkább a remekül összeállított gyakorlatsort tartom, amely Betty Edwards érdeme. Az eredeti metódus olyan oktatási módszertanra épül, amely garantálja a sikerélményt."

A rajztanfolyamokra kisgyermekeket nem igazán érdemes beiratni, de például a kamaszoknak nagy élményt jelenthet.

"Az életkor tekintetében felfelé nincs határ, lefelé is csak a gyermek munkaérettsége, koncentráló képessége a korlátozó tényező. A tanfolyamon elég hosszú időt kell végigülni az asztalnál a feladatok megoldásához. Kamaszoknak különösen érdemes részt venni, mert a tanfolyam segíthet áthidalni az úgynevezett ‘rajzfejlődési törés’ időszakát, amikor a gyermekrajz fejlődése hirtelen visszaesik, és a legtöbb kamasz elveszti az érdeklődését a képi kifejezés iránt."

AFP

Hosszú távú eredmények

A jobb agyféltekés kurzusok során elsajátított rajzolási technikák akár tartósan is megmaradhatnak, és növelhetik a gyerekek alkotókedvét.

"Megtanít egy adott típusú, valóságutánzó rajzolási technikát, illetve átad egy bizonyos, produktív szemléletet, amely másra is átvihető. Emellett olyan sikerélményt biztosít, amely ugrópont lehet ahhoz, hogy a rajzolást, festést, képi kifejezést más célra is használja a gyermek. A hatás tartós maradhat. Mindez azonban csak az eredeti, Betty Edwards-féle módszerre érvényes, ezért figyelmeztetni kell a szülőket, hogy kerüljék el azokat a tanfolyamokat, amelyen jobb agyféltekés tanfolyam címen másfajta, áltudományos módszereket oktatnak, vagy ilyenekkel vegyítik az eredeti módszert. Azt is hozzá kell tenni, hogy az a fajta rajzolás/festés, amit a tanfolyamon el lehet sajátítani, csak egy típusa a rajzolásnak vagy alkotásnak, és ezen kívül még igen sokfelé technikával lehet rajzolni, festeni. Ugródeszkának, első lépésnek azonban kiváló a módszer.

A tanfolyam azonban nem a személyiség elemzésére való. Erre a rajzelemzés, vagy még inkább a rajzvizsgálat szolgál. A személyiségfejlesztés sem kimondott célja az eredeti metódusnak. Akik ilyet állítanak, azok eltérnek Betty Edwards módszerétől, és a részvételt alaposan meg kell gondolni. Vigyázni kell, hogy gyermekünket ne olyan tanfolyamra írassuk be, ahol zavaros, misztikus tanításokat hallanak rajztanulásnak álcázva, mert a gyerekek mindent elhisznek."

Köszönjük dr. Vass Zoltánnak a cikk elkészítéséhez nyújtott segítségét.

Forrás: www.life.hu/anyaskodj/20120517-egy-kulonleges-fejlesztesi-modszer-jobb-agyfeltekes-rajzolas-gyerekeknek.html

Vélemény, hozzászólás?