Mik a családtámogatási ellátások?

Családtámogatási ellátások gyűjtőfogalom, mely magába foglalja a következő ellátásokat:

– anyasági támogatás
– családi pótlék (nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás)
– gyermekgondozási segély – GYES 
– gyermeknevelési támogatás – GYET

A Kincstár megyei igazgatóságainak hatáskörébe tartozik a nagyszülő részére megállapítható gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás iránti kérelmek elbírálása és folyósítása, míg az ezeket meghaladó családtámogatási ellátások iránti kérelmek csak abban az esetben, ha az ellátást kérelmező munkahelyén nem működik családtámogatási kifizetőhely. A gyermekgondozási segély méltányosságból történő megállapítása a Kincstár Elnökének hatáskörébe tartozik, a kérelmet az illetékes megyei igazgatósághoz kell benyújtani, amely ezen ügyekben közreműködő hatóságként jár el.

A Kincstár hatáskörébe tartozó családtámogatási ügyek intézésére a következő módon van lehetőség:

– elektronikus úton – elektronikusan kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek saját családtámogatási igényeiket tudják benyújtani, az anyasági támogatás kivételével! Nem ügyfélkapun keresztül – e-mailen – beadott igényt nem áll módunkban érvényes igénybejelentésként elfogadni. igénybejelentésként elfogadni. 
Belépés az elektronikus ügyintézési portálra itt» https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu

– postai úton – a megyei igazgatóságok címét megtalálhatják itt!

– személyesen – a megyei igazgatóságok családtámogatási ügyfélfogadási rendjéről a Mit, hol intézhet menüpontban tájékozódhatnak.
A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos kérelmeiket leadhatják a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Kormányhivatal „Kormányablak" Integrált Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is.

Az ellátások iránti kérelmek formanyomtatványai letölthetők innen >>

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ellátások igényléséhez csatolandó okmányokat – az orvosi igazolás kivételével – elegendő másolatban benyújtani. Eredetben kell csatolni a magasabb összegű családi pótlék igénylése esetében a gyermek tartós betegségét, illetve súlyos fogyatékosságát tanúsító szakorvosi igazolást!

 Az oldalon megjelent tartalomhoz kapcsolódó anyagokjogszabályok tartoznak

Forrás: allamkincstar.gov.hu

Vélemény, hozzászólás?