Nem létezik számukra az interneten kívüli világ: ők a C generáció

Számos szociológiai vizsgálat foglalkozik azzal a fiatal korosztállyal, amelynek tagjai már az internet világába születtek, de legalábbis a gyorsan fejlődő virtuális világban váltak felnőtté. Ők vagy nem ismerték az internet nélküli világot, vagy már elfelejtették, milyen is volt az, és éppen ezért nem is tudják elképzelni nélküle az életüket.

Ezen korosztály tagjait koruk szerint az úgynevezett X generáció vagy millenniumi generáció (1980-as években született fiatalok), illetve a Z generáció (1990 után születettek) elnevezésű demográfiai csoportokba sorolják. Ausztrál szakértők szerint azonban érdemes egy harmadik generációs jelzést is társítani a világháló gyermekeihez.

C mint connection

C generációnak nevezi a Nielsen piackutató is azt a korcsoportot, amelynek tagjai minden más korcsoport tagjainál több kapcsolódásra alkalmas készüléket, táblagépet, okostelefont használnak. A felvételre alkalmas videomagnó térhódítása és az internet kereskedelmi felületként történő megjelenése között született fogyasztók alkotják a C generációt, amely betűjelzőjét a kapcsolódás kifejezés angol megfelelője, a connection után kapta.

A legutolsó népszámlálás szerint az Egyesült Államok lakosságának 23 százalékát adó C generáció körében 27 százalék néz online videót, 27 százalék rendszeres felhasználója az online közösségi oldalaknak, 33 százalékuk rendelkezik táblagéppel és 39 százalék okostelefonnal.
A digitális kapcsolatépítésre alkalmas eszközök jelentős arányú birtoklása a piackutató szerint igen egyedi jellemzőkkel ruházza fel a korcsoport tagjait. Velük szemben ugyanis a 35-49 év közöttiek 30, az 50 és 64 év közöttiek alig 20 százaléka használ internetezésre alkalmas mobilt, táblagéppel pedig az előbbiek 29, utóbbiaknak csak 21 százaléka rendelkezik.

Nem ismerik az internet nélküli világot

Dan Pankraz, az ausztrál DDB marketingcég vezető munkatársa szerint – aki a Nielsen piackutató intézet egy korábbi konferenciáján beszélt részletesen a témáról – a C generáció tagjait nem annyira koruk, mint online magatartásuk köt össze. A legtöbb fiatalhoz hasonlóan a C generáció tagjai is csoportidentitás szerint határozzák meg magukat. Szükségesnek érzik, hogy valamely érdeklődés mentén formálódó virtuális törzs tagjai legyenek, és ennek keretein belül véleményt formáljanak és nyilvánítsanak a legkülönfélébb dolgokról.

A csoportba tartozók hitelességüket megosztásaik nyomán nyerik el: az számít, milyen gondolatokat, ötleteket, véleményeket tesznek közzé a szociális médiafelületeken. Befolyásuk attól függ, mit és milyen gyakran osztanak meg. Napi több mint tíz órát töltenek a világhálón, és nemcsak ki vannak téve az új hírek állandó áramlásának, de éheznek is ezekre. Emellett folyamatosan osztják meg tapasztalataikat, észleléseiket a világról, így maguk is az állandó hírfolyam termelői.

Thinkstock

A mobil mint köldökzsinór

Ha jobban megismerjük e generáció jellemzőit, könnyebben megértjük azt is, hogy például a "mai fiatalok" miért ragaszkodnak annyira a mobilukhoz vagy a számítógépükhöz. Mivel ezeknek a fiataloknak lételeme az állandó online jelenlét, hordozható mobileszközük egyfajta köldökzsinórként köti össze őket az online világgal. Sőt, ezek az eszközök nem csak összekötő szereppel bírnak: védelmi funkciót is ellátnak azokkal szemben, akikkel nem akarnak kapcsolatba lépni.

Beszámolójában a szakember a C generáció tagjait a méhekhez hasonlította, akik közösségben gondolkodnak: az én helyett a mi számít, ezen belül pedig az, amit a közösség mond, ajánl, szeret, vásárol. A változás emellett szintén állandó jellemző: a generáció tagjai folyton az újat keresik, és szeretnek újabb és újabb közösségekbe is tartozni.

Forrás: ELTE Társadalomtudományi hírlevél

Vélemény, hozzászólás?