Családdal a múzeumban pályázat

Pályázat – Családdal a múzeumban

Kiíró: Múzeumok és Látogatók Alapítvány
Kinek szól:
általános iskolai tanulók, illeve minden 16. életévét betöltött személy


Határidő: 2011.05.02.

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány Családdal a múzeumban címmel pályázatot hirdet egyéni alkotók számára. A pályázat célja, hogy a múzeumok egyik legfontosabb, több generációt magába foglaló célcsoportjára, a családra irányítsa a figyelmet.

Pályázni három kategóriában lehet:

– Rajz 1. kategória (általános iskola 1-4. osztály)
– Rajz 2. kategória (általános iskola 5-8. osztály)
– Fotó kategória

Pályamunkák beadásának feltétele

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formátumban való elküldése.

Formai követelmények

Rajzok esetén: a tetszőleges technikával elkészített pályamunkák A/3-as méretben történő benyújtása.

Fotók esetén: a kiállításkész pályaművek 20×30 cm-es méretben történő benyújtása. A művek hátoldalán kérjük feltüntetni a mű szerzőjének nevét korát, városát, valamint a mű címét. Az alkotáshoz kérjük csatolni az alkotó pontos elérhetőségeit (cím, e-mail, telefon), ahová a díjkiosztó pontos időpontjáról értesítés küldhető.

A pályázatok benyújthatók postai úton vagy személyesen az alábbi címen: Múzeumok és Látogatók Alapítvány, c/o Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (1052 Bp. Szent István tér 15.)

Kérjük, a borítékon jelöljék a feladót, és írják rá: "Családdal a múzeumban" pályázat!

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 2. 12 óra.

Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Érvényesen pályázhat:

A rajzpályázaton minden általános iskolai tanuló, korcsoportjának megfelelően.

A fotópályázaton minden 16. életévét betöltött személy. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes múzeumokban a fotózás csak fotóengedéllyel vagy fotójeggyel lehetséges, erről bővebb tájékoztatás található a www.museum.hu oldalon az egyes múzeumoknál.)

Díjak:

A beérkezett pályaművek közül kategóriánként az első 3 alkotóját múzeumi belépőkkel illetve könyvjutalommal díjazzuk. A pályaművek kiállításra kerülnek a Múzeumok Majálisa keretében.

A pályázat eredményének kihirdetése: 2011. május 21-én a Múzeumok Majálisán, illetve azután az Alapítvány honlapján

A pályamunkákat a Múzeumok és Látogatók Alapítvány zsűrije bírálja el. A zsűri fenntartja a jogot, hogy az egyes helyezésekben nem hirdet nyertest.

Az elbírálás szempontjai:

– A fénykép vagy rajz minősége
– Több generáció szerepeltetése a képen
– A múzeum profiljához tartozó tárgy, tevékenység megjelenítése
– Kompozíció
– Életszerűség

A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:

A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője jogosult a mű nyilvánosságra hozatalára a kiállítás keretében, továbbá a kiállításhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám stb. keretében.

A pályázat benyújtója a pályázaton való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót könyv és egyéb nyomtatott, illetve elektronikus kiadvány formájában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.

A pályázók által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek nem adja ki.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát – a szerzői jogra vonatkozó kitételek kivételével – fenntartja.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályamunkákat nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

További információ:

Miszné Korenchy Anikó +36 (30) 280-7265, mlalapitvany@externet.hu

Múzeumok és Látogatók Alapítvány
Tel.: +36 (1) 240-6092
mlalapitvany@externet.hu

(Forrás: www.museum.hu/services/tenders/tender_hu.php)

Vélemény, hozzászólás?